សិក្ខាសាលាសម្រាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១២-១៣ សីហា ២០២០

សិក្ខាសាលាសម្រាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមហ៊ុនម៉ានីហ៊ន

របៀបវារៈ

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១២-១៣ សីហា ២០២០

នៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនម៉ានីហ៊ន ទឹកថ្លា

ថ្ងៃទី១

ម៉ោង សកម្មភាព អ្នកសម្របសម្រួល
7:30 ចុះឈ្មោះ និងបង្កើតមិត្តភាព រដ្ឋបាល
8:00 ភ្លេងជាតិ ពិធីករ​
8:05 មតិស្វាគមន៍ សំណេះសំណាល  និងបើក​កម្មវិធី លោកស្រី គ្រុយ រដ្ឋា
8:10 សុន្ទរកថារបស់​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន ម៉ានីហ៊ន (រម្លឹកពីសាវតារបស់ក្រុមហ៊ុន បង្ហាញពីចក្ខុវិស័យទៅពេលខាងមុខ កៀរករការចូលរួមដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅ និងឆន្ទៈរួមគ្នាដើម្បីពង្រីកទីផ្សារ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការលក់ទៅដល់គោលដៅកំណត់) លោក ហ៊ៅ សុផានាត
8:45 បទបង្ហាញរបស់ តំណាងចែកចាយនីមួយៗ (មូលហេតុនៃការធ្វើជំនួយជាមួយម៉ាហូ បទពិសោធន៍ជោគជ័យ បញ្ហាប្រឈមនានា)​ ពិធីករ​
9:30 អាហារ​សម្រន់​
8:50 លំហាត់​ប្រាណ និងល្បែងណែនាំឲ្យស្គាល់គ្នា  ពិធីករ
10:00 សង្ខេបខ្លឹមសារសំខានៗ និង ណែនាំគោលបំណងនៃកម្មវិធីបន្ទាប់ ពិធីករ​
1០:15 ស្វែងយល់ការងាររួមគ្នាលើផ្នែផ្សព្វផ្សាយ និងម៉ាឃីតធីង (MMD) លោក ទ្រី សុខសាន្ដ
11:10 ស្វែងយល់ការងាររួមគ្នា ដើមប្បីពង្រឹងសេវាទំនាក់ទំនងអតិថិជនដើម្បីឲ្យអតិថិជនសម្រេចចិត្តជាវផលិផល កញ្ញា គ្រុយ សុជាតា
12:00 សម្រាក់អាហារថ្ងៃត្រង់
1:30 ស្វែងយល់ការងាររួមគ្នាលើផ្នែកលក់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងអតិថិជន រក្សាអតិថិជន ពង្រីកចំនួនអតិថិជនតាមរយៈការណែនាំត លោក ធី លីថុង
2:30 ការប្រើប្រាស់ ស៊ីស្ទេម ដើម្បីគ្រប់គ្រង ព័ត៌មានអតិថិជន និង ជំនួញ មារតី
3:00 សម្រាកអាហារសម្រន់​
3:15 បង្ហាញពីឧបករណ៍សំខាន់ សម្រាប់ជំនួយដល់ប្រសិទ្ធភាពការគ្របគ្រងជំនួញ ទីផ្សារ និងការលក់ សុគន្ធា
3:40 មតិបិទកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃទី១ ពិធីករ
ថ្ងៃទី២
8:00 ហ្គេមរំលឹកមេរៀន
9:00 អាហាសម្រន់
9:15 រៀបចំធ្វើផែនការ
11:00 អនុវត្តការងារទាក់ទងនឹងផ្នែកនីមួយៗ និងសំនួរចម្លើយ
12:00 អាហារថ្ងៃត្រង់
1:30 អនុវត្តការងារទាក់ទងនឹងផ្នែកនីមួយៗ និងសំនួរចម្លើយ
2:45 ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ
3:00 អាហាសម្រន់
3:15 ពីធី ចុះកិច្ចសន្យាភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
3:40 ពិធីបិទសិក្ខាសាលា

*ក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែរប្រែកម្មវិធីដោយមិនមានការផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកចូលរួមជាមុន បើមានការចាំបាច់។*