សប្បាយចិត្តលែងឈឺក្រពះពោះវៀនរាំរៃទៀត (មានវីដេអូ)

លោកស្រី ​ ហ៊ម សល់ 
ក្រពះពោះវៀនរាំរ៉ៃ
អ្នករស់នៅកំពង់ធំ 

 

 

លោកស្រី ហឹម សល់ សប្បាយចិត្តលែងឈឺក្រពះពោះវៀនរាំរៃទៀត ខេត្តកំពង់ធំ

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ ក្រហាយក្តៅក្នុងក្រពះពោះវៀន សម្រាន្តមិនលក់ រសេះរសោះ ងងឹតមុខ ចេះតែហត់ ឆាប់ភ័យ ធ្វើការមិនបាន មួយថ្ងៃកោសខ្យល់ ៤ដង
  • ការប្រើប្រាស់ផលិតផល៖  ម៉ាហូ ៣កញ្ចប់ និង ស៊ូគីរិ ២កញ្ចប់ ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • លទ្ធផល៖ ប្រើ៧កញ្ចប់ ត្រជាក់ខ្លួន បត់ជើងស្រួល សម្រាន្តបាន ឃ្លានបាយ ប្រើអស់ ១ឈុតកន្លះ អាចធ្វើការ រកប្រាក់ចំណូលបានពេញលេញ

"នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺក្រពះពោះវៀន 7,262នាក់ ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.