ចែករំលែកបទពិសោធន៍រួចផុតពីជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរ និងដុំគីស (មានវីដេអូ)

លោកស្រី ស្រី ទូច

មានជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរ និងដុំគីស ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

អ្នករស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

បងស្រី ស្រី ទូច ជាពីជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរ និងដុំគីស

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ រលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរ ដុំគីស ដេកនៅនឹងកន្លែង សម្រាន្តមិនលក់ ញ័រដៃជើង គ្មានកម្លាំង ធំក្លិនបាយសម្លក្អួត
  • ប្រើប្រាស់ ៖  ម៉ាហូ ៣កញ្ចប់ និង ស៊ូគីរិ ២កញ្ចប់ ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • លទ្ធផល៖ លែងក្ដៅក្រហល់ក្រហាយក្នុងក្រពះពោះវៀន មានកម្លាំង ចាប់ផ្តើមឃ្លានបាយ មានសុខភាពល្អ សាច់ឈាមនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាអាចប្រកបការងារដូចធម្មតាបាន

“នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺក្រពះពោះវៀន 7,262នាក់ និងក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដុំគីស 748នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.