លែងអស់សង្ឃឹម ព្រោះក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ ទៀតហើយ (មានវីដេអូ)

លោក បូរ សំណាង

មានបញ្ហា ក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ

រស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

លោក បូរ សំណាង (ហៅឡូ) ក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ ឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ ចុករោយក ឈឺក្រហល់ក្រហាយក្នុងពោះ នៅមិនសុខ សម្រាន្តមិនលក់ គ្មានកម្លាំង មិនអាចប្រកបមុខរបរបាន អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត
  • ប្រើប្រាស់៖ ៣ កញ្ចប់/ថ្ងៃ ១ កញ្ចប់/ថ្ងៃ លទ្ធផល៖ ប្រើម៉ាហូ៣ប្រអប់ ស្រួលខ្លួន ស្រឡះមុខមាត់ សម្រាន្តបាន មានកម្លាំងកំហែង អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា មានទឹកចិត្តចងប្រកបរបររកស៊ីវិញ

“នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺក្រពះពោះវៀន 7,262នាក់ ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.