ជំងឺក្រពះពោះវៀនរាំរៃលែងជាក្ដីបារម្ភទៀតហើយ (មានវីដេអូ)

លោកស្រី ធី មុំ  
មាន ជំងឺក្រពះពោះវៀនរាំរៃ  
រស់នៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

លោកស្រី ធី មុំ ជំងឺក្រពះពោះវៀនរាំរៃ

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ ជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ ទល់លាមក (អត់បត់ជើង៥ទៅ៦ថ្ងៃ) ពិបាកក្នុងខ្លួន ហូបមិនបាន កើលពោះធំទៅៗ ហើមជើងខ្លាំង ដើរមិនរួច អស់សង្ឃឹមថានឹងជា
  • ប្រើប្រាស់៖ ម៉ាហូ ៣ កញ្ចប់ ម៉ាហូ អេសជី ៣ កញ្ចប់ និងខាង ៣ កញ្ចប់ ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • លទ្ធផល៖ បន្ទាប់ពីបានប្រើម៉ាហូ អាចរលាស់ជើងបាន ជើងលែងឈឺ និងហើម លែងទល់លាមក បាត់ពឹងណែនក្នុងពោះ មានកម្លាំង អាចលើកធ្ងន់​ និងប្រើកម្លាំងខ្លាំងបាន ប្រកបការងារបានពេញលេញវិញបាន នេះជា

“ករណីមួយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺក្រពះពោះវៀន 7,262នាក់ ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.