ជីវិតប្រសើរវិញ រួចផុតពីជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ និងបញ្ហាសន្លាក់ (មានវីដេអូ)

លោក សរ សុភ័ក្រ

មានជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ សន្លាក់

រស់នៅខេត្តប៉ៃលិន

លោក សរ សុភ័ក្រ ជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ សន្លាក់

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ ក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ ជិត២០ឆ្នាំ មើលមិនជា រមូលក្នុងក្រពះ ពិបាកបត់ជើង(២ឬ៣ថ្ងៃបានបន្តិច) សម្រាន្តមិនបាន ពេលធ្វើទុក្ខ វិលមុខ កួត ឈឺសន្លាក់ហើមជើង ស្គមស្គាំង មិនអាចធ្វើការបាន អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត
  • ប្រើប្រាស់ ម៉ាហូ ៣ កញ្ចប់ ១ កញ្ចប់ ក្នងមួយថ្ងៃ
  • លទ្ធផល៖ ន្ទាប់ពីបានប្រើម៉ាហូ លែងឈឺក្រពះពោះវៀន បត់ជើងស្រួល មានកម្លាំង អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា ទទួលទានបាន សម្រាន្តលក់ ឡើងគីឡូ អាចប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃដូចធម្មតាវិញ ជីវភាពប្រសើរវិញ

“នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺក្រពះពោះវៀន 7,262នាក់ និងក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដុំគីស 748នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.