ចម្រើនពរទទួលយកបទពិសោធន៍ជាជំងឺខ្យល់ក្នុងពោះវៀន ឫសដូងបាត ព្រះគ្រូចៅអធិការគង់នៅវត្ត វេឡុវនារាម (មានវីដេអូ)

ព្រះអង្គ ហើមកាមោ កេត ហាង

មានជំងឺខ្យល់ក្នុងពោះវៀន ឬសដូងបាត

ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្ត វេឡុវនារាម កំពង់ស្ពឺ

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ ខ្យល់ក្នុងពោះវៀន ឆាន់អ្វីបន្តិចបន្តួចទល់ខ្យល់ពេញពោះ តឹងឆ្អល់ពោះ អណ្តាតក្តៅឡើងរឹង ចុកចុងដង្ហើម សឹងមិនស្រួល ពិបាកក្នុងខ្លួន ឫសដូងបាតរ៉ាំរ៉ៃ ធ្វើឲ្យធ្លាក់ឈាម ពិបាកដោះទុក្ខសត្វ
  • ប្រើប្រាស់៖ ម៉ាហូ ៣ កញ្ចប់ និងស៊ូគីរិ ១ កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • លទ្ធផល៖ ដើរខ្យល់ លែងតឹងឆ្អល់ក្នុងពោះ ឆាន់សឹង្ហបាន ដោះទុក្ខសត្វស្រួល ឫដូងបាតលែងឈឺក្រហាយ ស្បែកបាតមករាបស្មើធម្មតា អណ្តាតទន់លែងក្ដៅក្រហាយ មានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា ស្បែកភ្លឺថ្លា

“នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺក្រពះពោះវៀន 7,262នាក់ ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.