សប្បាយចិត្តលែងមានដុំគីសក្នុងដៃស្បូន (មានវីដេអូ)

បងស្រី សុខ សឿន សប្បាយចិត្តលែងមានដុំគីសក្នុងដៃស្បូន

បងស្រី សុខ សឿន

មានដុំគីសក្នុងដៃស្បូន

រស់នៅខេត្តកណ្តាល

បងស្រី សុខ សឿន សប្បាយចិត្តលែងមានដុំគីសក្នុងដៃស្បូន

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ លទ្ធផលអេកូ ពេទ្យថាមានដុំគីសក្នុងដៃស្បូន | ឈឺចុកចាប់ពេញពោះខ្លាំងពិបាកទ្រាំ រកសម្រាកមិនបាន លេបថ្នាំអ្វីក៏មិនបាត់ ធុញថប់មួម៉ៅនឹងជំងឺ អស់សង្ឃឹម
  • ប្រើប្រាស់៖ ម៉ាហូ ៣ កញ្ចប់ ម៉ាហូអេសជី ៣ កញ្ចប់ ៣ កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • លទ្ធផល៖ បន្ទាប់ពីប្រើម៉ាហូ លែងឈឺចុកចាប់ក្នុងពោះ ដូចមុន មានកម្លាំង ហូបបានសម្រាន្តលក់ ទៅអេកូ ពេទ្យថាលែងមានដុំគីសក្នុងដៃស្បូនទៀតហើយ សប្បាយចិត្ត

“នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដុំគីស 748 នាក់ ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.