អំពីបុគ្គលិក ឬ ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម

ធី លីថុង

ភេទៈ ប្រុស

បំរើការងារផ្នែកៈ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់

ម៉ាហូទឹកថ្លា (ភ្នំពេញ)

ការតាំងចិត្តៈ អតិថិជនក៏ជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ម៉ាហូដែរ  សេវាពិគ្រោះ នឹង  ថែទាំអតិថិជន

ចាប មារតី

ភេទៈ ស្រី

បំរើការងារផ្នែកៈ គណនេយ្យករ

ហាងម៉ាហូៈ ទឹកថ្លា

ការតាំងចិត្តៈ គោរព និង យកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន         គោរព និង យកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន

 

រឿន លក្ខិណា

ភេទៈ ស្រី

បំរើការងារផ្នែកៈ ផ្នែកលក់

ហាងម៉ាហូៈ កំពង់ចាម

ការតាំងចិត្តៈ ស្រលាញ់អតិថិជនអស់ពីចិត្តនឹងបេះដូង (យកចិត្តទុកដាក់ លើកទឹកចិត្ត នឹងផ្តល់ស្នាមញញឹមដល់គាត់)

 

ហាន ស៊ីវហ៊ាង

ភេទៈ ស្រី

បំរើការងារផ្នែកៈ ផ្នែកលក់

ហាងម៉ាហូៈ កំពង់ចាម

ការតាំងចិត្តៈ ស្រឡាញ់អតិថិជនដូចបងប្អូន

ហួ ម៉ុងហួត

ភេទៈ ប្រុស

បំរើការងារផ្នែកៈ លក់

ម៉ាហូភ្នំពេញ

ការតាំងចិត្តៈ      ខ្ញ៉ំនឹងផ្តល់ទំនុកចិត្ត នឹងការជឿជាក់ដ៏មោះមុតទៅដល់អតិថិជន

បង្តើតភាពស្និតស្នាល នឹងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់អតិថិជនប្រៀបដូចគ្រួសារតែមួយ៕

 

ឈ្មោះ  ប៉ាង ថៃនេត

រ៉ែម ស្រីនៀង

ភេទៈ ស្រី

បំរើការងារផ្នែកៈ លក់

ម៉ាហូកំពង់ធំ

ការតាំងចិត្តៈ      ស្រលាញ់អតិថិជនដូចសាច់ញាតិខ្លួន ផ្តល់ស្នាមញញឹមនឹងទំនុកចិត្ត

ប៉ាង ថៃនេត

ភេទៈ ស្រី

បំរើការងារផ្នែកៈ គណនេយ្យករ

ម៉ាហូកំពង់ធំ

ការតាំងចិត្តៈ ផ្តល់នៅទំនុកចិត្ត     រុសរាយរាក់ទាក់ និង ផ្តល់នៅកំលាំងចិត្ត

ស៊ុន សាមឌី

ភេទៈ ប្រុស

បំរើការងារផ្នែកៈ លក់

ម៉ាហូក្រុងព្រះសីហនុ

ការតាំងចិត្តៈ      ផ្ដល់ក្ដីស្រឡាញ់ដល់អតិថិជន ហើយខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីបេះដូង៕

ផ្ដល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនដែលល្អ ការគោរពនិងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌៕

ផន ចាន់នី

ភេទៈ ស្រី

បំរើការងារផ្នែកៈ លក់ និងសេវាអតិថិជន

ម៉ាហូទឹកថ្លា (ភ្នំពេញ)

ការតាំងចិត្តៈ ប្រឹក្សាដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជនដោយភាពម៉ត់ចត់ហើយផ្ដល់ព័តមានពីផលិតផលជូនអតិថិជនមានភាពច្បាស់លាស់

 

ឆោម ចាន់រស្មី

ភេទៈ ស្រី

បំរើការងារផ្នែកៈ លក់

ម៉ាហូចាក់អង្រែក្រោម (ភ្នំពេញ)

ការតាំងចិត្តៈ      យើងខ្ញ៉ំនឹងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅជូនអតិថិជនបីដូចគ្រួសារ

ផ្តល់ការពិគ្រោះ  ព្រឹក្សាយោបល នឹងការនែនាំដល់អតិថិជន