បទពិសោធរបស់អ្នកប្រើ “MAHO” និង “អាឡែរហ្សី”

  • កាត់បន្ថយរោគសញ្ញាប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីរួមមានការក្អក, កណ្តាស់ស្បែក, កន្ទួលរលាក, ហើម SLE ។
  • តម្រូវប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទៅជាធម្មតា និងធ្វើការដោយប្រសិទ្ធភាព

បទពិសោធរបស់អ្នកប្រើ “MAHO” និង “អាឡែរហ្សី”

 

បទពិសោធរបស់អ្នកប្រើ “MAHO” និង “អាឡែរហ្សី”

ការដឹងអំពី “អាឡែរហ្សី”

រូបភាព

អាឡែរហ្សីគឺជាជម្ងឺដែលអ្នកជំងឺមានអាឡែស៊ីក្អកកណ្តាស់ច្រមុះច្រមុះទឹករំអិលទឹកភ្នែករមាស់នៅជុំវិញភ្នែករលាកនៅលើមុខ។ ជាមួយនឹងកន្ទួលពណ៌ក្រហមនៅលើស្បែក រលាកស្បែក ឬអាចមានប្រតិកម្មទៅនឹងជំងឺរាកធ្ងន់ធ្ងរ, តឹងទ្រូង, ថប់ដង្ហើមបន្ទាប់ពីបានទទួលអាឡែរហ្សីចូលទៅក្នុងខ្លួន អ្នកជំងឺប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីនឹងមានប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីផ្សេងៗគ្នាចំពោះសារធាតុ។ ដោយសារតែនៅក្នុងទូទៅ សារធាតុជាច្រើនដែលអ្នកជំងឺមានប្រតិកម្មទៅនឹង គឺជាសារធាតុមួយដែលមិនមានប្រតិកម្មឬមានះថាក់ដល់រាងកាយមនុស្សភាគច្រើន ប៉ុន្តែវានឹងបង្កឱ្យមានជំងឺចំពោះអ្នកដែលមានប្រតិកម្មតែប៉ុណ្ណោះ

ជំងឺនេះគឺជាជំងឺដ៏ពេញនិយមមួយ។ សូម្បីតែនៅក្នុងបរិយាកាសនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ ជាពិសេស នៅក្នុងសង្គមទីក្រុងដ៏ធំមួយដែលពោរពេញដោយសារធាតុពុលដែលមិនចង់បានដូចជាធូលីផ្សែងកាកសំណល់ពុលទឹកកខ្វក់អ្វីទាំងនេះបន្ថែមទៅនឹងហានិភ័យដែលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខាងក្នុងត្រូវដំណើរការ។ រាងកាយចុះខ្សោយ ហើយបង្កើនឱកាសនៃការឈឺដោយមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីបន្ថែមទៀត

ប្រតិកម្មអាឡែស៊ីទៅនឹងសារធាតុដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺអាឡែរហ្សីអាឡែរហ្សីអាឡែរហ្សីអាឡែស៊ីអាហារខាំសត្វ។ ដែលជំងឺនីមួយៗបណ្តាលមកពីមូលហេតុនិងរោគសញ្ញាខុសៗគ្នា