បទពិសោធអ្នកប្រើ “MAHO” និង “មហារីកសុដន់”

ឃុនផុនផនវចាន់អាន ​​(អាយុ 57 ឆ្នាំ)

អ្នកជំងឺមហារីកសុដន់, អ្នកជម្ងឺមហារីកសុដន់បន្ទាប់ពីការព្យាបាលដោយប្រើគីមីចំនួន 3 ដងមានអាឡែរហ្សីធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីញ៉ាំ “ម៉ាហា” អស់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។

ឃុនទុកដែលមានអាយុ 53 ឆ្នាំមានជំងឺមហារីកសុដន់ដំណាក់កាលទី 3

ការបញ្ចូលស៊ីម៉ូម៉េនិងការបរិភោគ Ma Ho beta-glucan, 12 កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយគ្មានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីទៅនឹងផ្សែង រាងកាយរឹងមាំ

យល់ដឹង “មហារីកសុដន់”

រូបភាព

ជំងឺមហារីកសុដន់គឺជាជំងឺមហារីកដែលបណ្តាលមកពីជាលិកាមិនប្រក្រតី។ ផ្នែកណាមួយនៃសុដន់ប្តូរទៅជាកោសិកាមហារីកនិងលូតលាស់ទៅជាដុំ។ មុនពេលរីករាលដាលទៅជាលិកាជិតខាងនិងរាលដាលដល់កោសិកាដទៃទៀតនៃរាងកាយ ប្រភេទនៃជម្ងឺមហារីកនេះអាចត្រូវបានរកឃើញទាំងចំពោះស្ត្រីនិងបុរស។ ប៉ុន្តែត្រូវបានរកឃើញលើបុរសដែលមានអត្រាទាបបំផុត

នៅក្នុងសុដន់របស់ស្ត្រីវាមានក្រពេញផលិតកម្មទឹកដោះគោបំពង់ទឹកដោះគោកោសិកាខ្លាញ់សរសៃលាមកសត្វជាលិកាភ្ជាប់។ សរសៃឈាមជាច្រើនដែលភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបំពង់និងបំពង់ទឹកដោះគោ (ផ្នែកផ្សេងទៀត) ការបង្កើតជម្ងឺមហារីកសុដន់អាចកើតមានឡើងនៅគ្រប់កោសិកាទាំងអស់ក្នុងសុដន់។ ដែលចាប់ផ្តើមពីកោសិកាមិនធម្មតាត្រូវបានបែងចែកកាន់តែច្រើនទៅជាលេខដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន និងពង្រីកទៅជាដុំ មុនពេលរីករាលដាលទៅជាលិកាជិតខាង ប្រព័ន្ធលាមក ហើយទីបំផុតបានរីករាលដាលទៅស្ទ្រីមឈាម និងចំពោះសរីរាង្គផ្សេងៗនៃរាងកាយ