លែងមានបញ្ហាអាឡែកស៊ីច្រមុះ ក្រពះ ដុំគីស (មានវីដេអូ)

លោកស្រី សុខ សីលា 
រលាកច្រមុះ ក្រពះ ដុំគីស 
រស់នៅខេត្តស្វាយរៀង

លោកស្រី សុខ សីលា រីករាយដែលលែងលាកច្រមុះ ក្រពះ ដុំគីស

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ រមាស់ច្រមុះភ្នែកខ្លាំង ងងឹតមុខ ខ្សោយ ហ៊ឹងត្រចៀក រោយក រវើយមិនចង់លើកដៃលើកជើង ធ្វើការអ្វីទេ ស្តម (៤៥គីឡូ)អស់សង្ឃឹមថាបានជា
  • បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ផលិតផល៖ ចាប់ផ្តើមធូរទៅៗ មានកម្លាំង ស្រឡះក្នុងខ្លួន លែងរមាស់ក្នុងច្រមុះ ចង់ធ្វើការងារ ឡើងទម្ងន់វិញដល់ ៦៦គីឡូ ស្បែកភ្លឺថ្លា

"នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 20,472 នាក់ ill ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ"