លែងអាលាក់ហ្ស៉ីច្រមុះ លើសឈាម ខ្សោយបេះដូង

លោក គន់ ជា 
មានបញ្ហាខ្សោយបេះដូង អាលាក់ហ្ស៉ីច្រមុះ លើសឈាម
រស់នៅក្រុងព្រះសីហនុ 
លោក គន់ ជា មានបញ្ហា អាលាក់ហ្ស៉ីច្រមុះ (ច្រមុះមានក្លិនមិនល្អឡើងស្អុយ) ឈឺក្បាល និងខ្សោយបេះដូងមិនអាចបំពេញបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃ។ គាត់បានធូរស្បើយពីបញ្ហាសុខភាពលែងធ្វើទុក្ខដូចមុនអាចបំពេញការងារបានវិញ បន្ទាប់ពីប្រើផលិតផលម៉ាហូ ។

"លោក គន់ ជា ជាករណីមួយក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជារាប់សែននាក់  ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

 

 
 
 
 

លែងមានបញ្ហាអាឡែកស៊ីច្រមុះ ក្រពះ ដុំគីស (មានវីដេអូ)

លោកស្រី សុខ សីលា 
រលាកច្រមុះ ក្រពះ ដុំគីស 
រស់នៅខេត្តស្វាយរៀង

លោកស្រី សុខ សីលា រីករាយដែលលែងលាកច្រមុះ ក្រពះ ដុំគីស

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ រមាស់ច្រមុះភ្នែកខ្លាំង ងងឹតមុខ ខ្សោយ ហ៊ឹងត្រចៀក រោយក រវើយមិនចង់លើកដៃលើកជើង ធ្វើការអ្វីទេ ស្តម (៤៥គីឡូ)អស់សង្ឃឹមថាបានជា
  • បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ផលិតផល៖ ចាប់ផ្តើមធូរទៅៗ មានកម្លាំង ស្រឡះក្នុងខ្លួន លែងរមាស់ក្នុងច្រមុះ ចង់ធ្វើការងារ ឡើងទម្ងន់វិញដល់ ៦៦គីឡូ ស្បែកភ្លឺថ្លា

"នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 20,472 នាក់ ill ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ"