ម៉ាហូ (MAHO)

ម៉ាហូ Maho

  • Maho គឺជាអាហារជំនួយសុខភាព ដែលផ្សំចេញពីសារធាតុបេតាគ្លូយខែន3 , 1.6ដែលចំរាញ់ពីផ្សិតតំបែរខ្មៅ ( Black Yeast) ពីធម្មជាតិសុទ្ធ 100%  និងសារជាតិជាច្រើនទៀតរួមមាន៖ សារជាតិ វីតាមីនសេ Vitamin C , ខ្លាញ់ធម្មជាតិ Rice Bran Oil , ជាតិខនិជMineral ពីប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងពិតប្រាកដ ។
  • Maho គឺជាអាហាររូបត្ថម្ភសំរាប់ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ ជួយបំពេញមុខងារកោសិកា ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសុំា អោយខ្លាំងក្លាពី ៥-៧ ដង ជំនួយសុខភាព ព្យាបាលជំងឺជាច្រើនដូច ៖ ជំងឺមហារីក ជំងឺរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទ (ទាចទឹក) ជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ ដើរមិនរួច លើសឈាម លើសជាតិស្ករ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺទឹកនោមប្រៃ សន្លាក់ ( ដៃ ជើង ចង្កេះ…) ដុះសាច់ ដុំគីស (ស្បូន សុដន់ ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម គីសក្នុងរាងកាយ)  ជំងឺឬសដូង (ច្រមុះ ទ្វាធំ ) ជំងឺលើសខ្លាញ់ លើសអាស៊ីត លើសជាតិពុល ជំងឺរបេង ក្អកហត់ ជំងឺបេះដូង ជំងឺតំរង់នោម(ក្រលៀន) រលាកប្លោកនោម ប្រូស្ដាត ខ្សោយផ្លូវភេទ អស់កំលាំង ល្ហិតល្ហៃ បាយមិនបាន សំរាន្ដមិនលក់ ឈឺក្បាល វិលមុខ ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម ជំនួយគ្រាប់ឈាមក្រហម និង ជំងឺរុំារ៉ៃដ៏ទៃទៀត ។Maho គឹជាអាហារជំនួយសុខភាព ដែលផ្សំចេញពីសារធាតុបេតាគ្លូយខែន 1.3 , 1.6 ដែលចំរាញ់ពីផ្សិតតំបែរខ្មៅ ( Black Yeast) ពីធម្មជាតិសុទ្ធ 100% និងសារជាតិជាច្រើនទៀតរួមមាន៖ សារជាតិ វីតាមីនសេ Vitamin C , ខ្លាញ់ធម្មជាតិ Rice Bran Oil , ជាតិខនិជMineral ពីប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងពិតប្រាកដ ។ Maho គឹជាអាហាររូបត្ថម្ភសំរាប់ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ ជួយបំពេញមុខងារកោសិកា ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសាំ អោយខ្លាំងខ្លាពី ៥-៧ ដង ជំនួយសុខភាព ព្យាបាលជំងឺជាច្រើនដូច ៖ ជំងឹមហារីក ជំងឹរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទ (ទាចទឹក) ជំងឹក្រពះពោះវៀនរាំរ៉ៃ ដើរមិនរួច លើសឈាម លើសជាតិស្ករ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺទឹកនោមប្រៃ សន្លាក ( ដៃ ជើង ចង្កះ…) ដុះសាច់ ដុំគិស (ស្បួន ដោះ ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម គិសក្នុងរាងកាយ)  ជំងឺឬសដូង (ច្រមុះ ទ្វាធំ ) ជំងឺលើសខ្លាញ់ លើសអាស៊ីត លើសជាតិពុល ជំងឹរបេង ក្អក់ហត់ ជំងឹបេះដូង ជំងឺតំរងនោម(ក្រលៀន) រលាកប្លោកនោម ប្រូស្ដាត ខ្សោយផ្លូវភេទ អស់កំលាំង ល្ហិតល្ហៃ បាយមិនបាន សំរាន្ដមិនលក់ ឈឺក្បាល វិលមុខ ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម ជំនួយគ្រាប់ឈាមក្រហម និង ជំងឺរុំារ៉ៃដ៏ទៃផ្សេងៗទៀត ។