សូគីរី SUKKRI

SUKKIRI ផ្សំពីសារជាតិ បេតាគ្ឡូយខេន និង សារជាតិហ្វាយបរ័

SUKKIRI គឺជាម្ស៉ៅលាងសំអាតកាកសំណល់​ ជាតិពុល ជាតិអាស៊ីត ជាតិខ្លាញ់ មេរោគ

ដែលកកស្ទះនៅក្នុងក្រពះពោះវៀន និង ក្នុងរាងកាយ។

SUKKIRI ជួយធ្វើអោយពោះវៀនធំមានដំនើរការល្អ ជួយបន្ទន់លាមក។

SUKKIRI ជួយដល់កោសិការពោះវៀនអោយខ្លាំងឡើងវិញ។

SUKKIRI ជួយជំរុញជាតិខ្យល់ចេញពីពោះវៀន។

SUKKIRI កាត់បន្ថយអាការ: តឹងពោះ ហើមពោះ ឆ្អល់ពោះ ជាដើម ។