ជំងឺមហារីកឈាម

ណុងអេង (អាយុ 9 ឆ្នាំ)

ម្តាយសម្ភាសន៍:

មានជំងឺមហារីកឈាម (leukemia)

នាងមានជម្ងឺមហារីកឈាមនៅអាយុ 3 ឆ្នាំហើយទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលដោយគីមី។ ក្នុងកំឡុងពេលព្យាបាលដោយថ្នាំគាត់ចាប់ផ្តើមមានរោគសញ្ញានៃភាពអស់កម្លាំងបរិភោគអាហារមិនធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធឈាមមិនស្ថេរឡើយ។ មិនអាចបន្តផ្តល់ថ្នាំ

នៅពេលនាងឈឺ ឪពុកមានការភ័យខ្លាចថាបាល់នឹងធ្ងន់ទៅនឹងបំពង់។ ម្តាយបានព្រួយបារម្ភ អ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីពង្រឹងកូនរបស់អ្នក នៅពេលនាងមានរោគសញ្ញានៃផលប៉ះពាល់ ព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មាន វានឹងមានអាហារបំប៉នដែលនឹងជួយដល់ក្មេង ដើម្បីអាចផ្តល់ការព្យាបាលដោយគីមី

គាត់មានមិត្តម្នាក់គាត់មានជំងឺដូចគ្នា។ ត្រូវបានណែនាំឱ្យបរិភោគម៉ាហូ យើងឃើញថាកូន ៗ របស់គាត់ខ្លាំងជាង។ ដោយសារតែគាត់ត្រូវព្យាយាមញ៉ាំនិងមើល នៅពេលនាងចាប់ផ្តើមញ៉ាំប្រហែល 3 ប្រអប់នាងចាប់ផ្តើមឃើញនាងរឹងមាំ។ បរិភោគបានល្អប្រសើរ បើកការព្យាបាលដោយប្រើគីមី ហើយផលប៉ះពាល់នៃការព្យាបាលដោយសារធាតុគីមីកំពុងតែថយចុះហើយយើងព្យាយាមបង្កើនចំណេះដឹងតាមរយៈសៀវភៅនិងអ៊ីនធឺណិត ដូច្នេះមានទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀត

ទុកនៅចុងបញ្ចប់នោះ មិនថាយើងមានអ្វីក៏ដោយសូមកុំធ្លាក់ទឹកចិត្ត។ កុំគិតថាអ្នកនឹងស្លាប់ឬស្លាប់។ ចង់សាកល្បង។ ថ្វីបើវាអាចជួយឱ្យយើងរឹងមាំ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះយូរ។ ឬមួយរយៈទៀតកុំធ្លាក់ទឹកចិត្តព្យាយាមប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមក